Menu
Passende zorg-1

Premium licentie

Optionele functionaliteiten i.c.m. Premium licentie:

GG14 - Persoonlijke keuzehulp inclusief reguliere zorgverzekeringen

BA13 - Koppeling backoffice- en/of zaaksysteem gemeente

IV13 - Automatische toetsing rechtmatigheid Gemeentepolis

IV14 - Automatische toetsing rechtmatigheid stadspassen

Alle functionaliteiten i.c.m. Premium licentie 

Voor een vergelijk met licenties Basis en Extra, klap Premium licentie dicht of bekijk licentie overzicht.

Premium ▽

IV 7 - Beschikking in gemeentelijk template (toewijzing/ afwijzing) per e-mail/post

 • Eenvoudig en snel een beschikking versturen bij een toewijzing/afwijzing van de Gemeentepolis
 • Toepassen van eigen look and feel + logo van gemeente
 • Mogelijkheid om teksten + ondertekening zelf aan te passen
 • Voorkomt langdurige processen via e-mail of post
IV7

 


 

IV 8 - DigiD verificatie d.m.v. Ockto app

 • Inwoners maken gebruik van de Ockto app. Met deze app worden de voor de aanvraag benodigde gegevens van inwoners opgehaald
 • Inloggen en verificatie verloopt via DigiD. Dit is veilig en zorgt voor een controle of het daadwerkelijk de juiste inwoner is die inlogt
 • Ockto wordt inmiddels gebruikt door vele partijen, waaronder gemeenten en financiële instellingen
IV8

 


 

IV 9 - Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens aanvragen 

 • De Ockto-app haalt de informatie van inwoners op uit de brondata van o.a. de Belastingdienst, UWV en RDW
 • De benodigde inkomens- en vermogensgegevens van de inwoners worden verzameld en ingeladen in de app. Deze worden automatisch doorgezet naar de Backoffice Applicatie van Gezondverzekerd.nl
 • De gebruiker kan zo gemakkelijk controleren of de inwoners in aanmerking komen voor de Gemeentepolis
IV9

 


 

IV 10 - Opvragen/inzien inkomens- en vermogensgegevens t.b.v. heronderzoeken

 • Door het raadplegen van de brondata van o.a. de Belastingdienst en het UWV is het mogelijk om een hertoetsing van alle huidige deelnemers in de collectiviteit van de gemeente te laten plaatsvinden
 • De gebruiker kan o.b.v. van de brondata controleren of alle deelnemers nog in aanmerking komen voor de Gemeentepolis
IV10

 


 

IV 11 - Koppeling RDW + vertaling dagwaarde

 • Door het raadplegen van brondata van de RDW kan bepaald worden of sprake is van vermogen op basis van voertuigbezit
 • Met een algoritme vind o.a. een vertaling naar de dagwaarde van een voertuig plaats
opel astra

 


 

IV 13 - Automatische toetsing rechtmatigheid Gemeentepolis 

 • Geautomatiseerde beoordeling rechtmatigheid Gemeentepolis
 • Op basis van brondata Ockto uit functionaliteiten IV9, IV10 & IV11
 • Op basis van gemeentespecifieke inkomens- en vermogensgrenzen
 • Voor zowel bestaande als nieuwe deelnemers

Vraag regiomanager op prijs

Icons en elementen licentiemodel_Wolk optioneel groen

IV13

 


 

Nieuw groen

IV 14 - Automatische toetsing rechtmatigheid stadspassen

 • Geautomatiseerde beoordeling rechtmatigheid Stadspassen
 • Op basis van brondata Ockto uit functionaliteiten IV9, IV10 & IV11
 • Op basis van gemeentespecifieke inkomens- en vermogensgrenzen

Vraag regiomanager op prijs

Icons en elementen licentiemodel_Wolk optioneel groen
IV14